0480-22 444
 • Second Hand

  Second Hand

  Där människor och prylar får en andra chans

 • Kalmar Stadsmission

 • Hands On

  Hands On

  När människor på olika sätt behöver hjälp

Kalmar Stadsmission

Kalmar Stadsmission är en ideell förening. Den bildades 1998 då kyrkofullmäktige antog stadgarna som berättar om ändamålet:

vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället som skapar och förstärker utsatthet.
  
som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete.
   
erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.

uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang.

arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom.

Det handlar om att utifrån en kristen människosyn försöka att uthålligt och så handlingskraftigt som möjligt lindra nöd och utmana till förändring för människor i utsatta livssituationer. I all vår verksamhet och genom att erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor vill vi att människor ska kunna se sin situation i nytt ljus och få hjälp att hitta lösningar till mening och sammanhang i livet.

Genom att vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning vill vi förändra det som i samhället skapar och förstärker utsattheten. Vi är en professionell idéburen aktör som genom vårt arbete vill bidra till mångfald genom kompetent, evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete i Kalmar med omnejd.

Medlemmar
Föreningen har följande medlemmar:

       Kalmar kyrkliga samfällighet
       Kalmar domkyrkoförsamling
       Kalmar S:t Johannes församling
       Heliga korsets församling
       S:t Birgitta församling
       Två Systrars församling

I Svenska kyrkan finns en lång tradition att arbeta med nöd och utsatthet, ordet Diakoni används för detta. Kalmar Stadsmission kom till som avlastning och resurs för de olika församlingarnas diakonala arbete, för att kunna möta det ökande behovet från människor i utsatthet.

Stämman
Stämman är Kalmar Stadsmissions högsta beslutande organ. Till stämman utser varje medlem två ordinarie ledamöter och en ersättare. Stämman väljer styrelse.

Styrelsen
Styrelsen består av sex ledamöter och tre ersättare. Härutöver är kyrkoherden i Kalmar pastorat ledamot.

Direktor
Stadsmissionens verksamhet leds under styrelsens överinseende av en av styrelsen utsedd direktor.

Områdeschefer
Direkt underställd direktorn finns områdeschefer, en för detsociala/diakonala området och en för second hand. 

Handledare
De anställda i verksamheterna är handledare. Där arbetar också volontärer.

PG/Swish: 90 11 38 - 8

Swisha din gåva till 90 11 38 8 eller sätt in på PG 90 11 38-8

Second Hand & Garderoben

Vi finns på Amerikavägen 1.
Öppettider ons kl 10-18 och lör kl 10-15.
In- och utlämning är öppen mån-tis 9-15, ons kl 9-18 samt tors-lör kl 9-15.

Hjälp med transport? Ring 0480-22 445!


 • Kalmar Stadsmission
 • Södra Långgatan 36
 • 392 31 Kalmar, Sweden
 • info@kalmarstadsmission.se
 • Tel. 0480 - 22 444
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Missa inte nyheter och annat som är aktuellt hos oss.

Registrera dig