Bli vänföretag

Vill ni vara med?

Som samarbetspartner till Kalmar Stadsmission hjälper ni till att varje
vecka ge 280 personer mat i vår matkasseverksamhet.
Ni bidrar även till vår dagverksamhet på Bremerska Gården där ca 200
människor i veckan får äta, duscha, tvätta kläder, prata och bli sedda.
I vår ateljé har vi hand om 22 kvinnor som tillverkar nya saker av återvunnet
material och vi ger dem en trygg plats och ett sammanhang.
Dessutom bidrar ni till att göra våra sommarläger till en fantastisk upplevelse!
I augusti 2020 tog vi emot 53 barn, ungdomar och föräldrar under tre läger.
De fick ett härligt minne av sommaren med aktiviteter, trygghet
och framförallt äta sig mätta varje dag.

Vi jobbar för ett mänskligare Kalmar, hoppas ni vill vara med.
Tillsammans gör vi skillnad!
0722 – 022559
jens.bergzen@kalmarstadsmission.se