Styrelsen

Per Engström, Ordförande
Biträdande IT-direktör i Region Kalmar län. Mångårig erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete i olika företag och föreningar. Genomgått Styrelseakademins utbildning – rätt fokus i styrelsearbetet.
Peter Wänehag, ledamot
Epost: peter.wanehag@svenskakyrkan.se
Nuvarande befattning är Kyrkoherde i Kalmar. Teologie kandidatexamen 1984 i Lund. Erfarenhet av fastighetsförvaltning, arbetat som VD och skolledare, sitter i olika stiftelser som sysslar med kapitalförvaltning och finansierar stöd till socialt svaga grupper. Styrelseledamot sedan 2005.
Tezz Lundborg, ledamot
Socionom, arbetar som enhetschef för Mottagningsenheten Barn och familj på Socialförvaltningen i Kalmar. Har mångårig erfarenhet av socialt arbete. Har ett tydligt barnperspektiv.
Daniel Forss, ledamot
VD för LW fastigheter Förvaltnings AB, som är ett offensivt fastighetsbolag på som verkar på Kalmar/Öland. Suttit i bolagets företagsledning sista 6 åren. Studerat på Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet av Styrelseuppdrag från diverse andra bolag. Stort hjärta för mission och människor i utsatta livssituationer.
Conny Jörneklint, ledamot
Bosatt i Kalmar, pensionerad domare, under åren från 2006 till 2016 lagman vid Kalmar tingsrätt. Dessförinnan chef för Kronofogdemyndigheten i Kalmar under åren 2002 – 2006. Erfarenhet av styrelsearbete inom flera idrottsföreningar och Svenska Friidrottsförbundet, under 1999-2019 ledamot av CAS (Court of Arbitration för Sport), sedan 2018 ledamot av IAAF Dicisplinary Tribunal.
Fredrik Gyllensten, ledamot
Mer än halva livet i byggmaterialbranschen. Urkalmarit med erfarenhet av styrelsearbete i såväl idrottsföreningar och företag. Uppskattar möten med människor, utmaningar och lagbyggande.”
Mia Hasselgren
Madelene Johansson
Martina Adolfsson Nyström