Skattereduktion för gåvor till Kalmar Stadsmission

Kalmar Stadsmission blir 1 januari 2021 godkänd som gåvomottagare
av Skatteverket. Det innebär att du som givare nu kan få skattereduktion för gåvor
som skänks till oss från och med det datumet. För att omfattas av skattereduktion måste gåvor
till oss uppgå till minst 200 kr per tillfälle, och summeras till minst 2 000 kr för innevarande
år. Skattereduktionen är 25% av gåvobeloppet och kan uppgå till högst totalt 1 500 kr, vilket
motsvarar gåvor till ett sammanlagt värde av 6 000 kr per år.
Frågor och svar kring skattereduktion
Vem kan få skattereduktion?
Alla privatpersoner som fyller 18 år senast 31 december det år som gåvan
skänks och som betalar skatt i Sverige.
Hur får jag skattereduktion?
Gåvan måste uppgå till minst 200 kr per gåvotillfälle vilket innebär att
autogirobetalningar på lägre belopp än 200 kr inte omfattas av skattereduktion.
Summerade gåvor till godkända organisationer måste uppgå till minst 2 000 kr
per år. Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kr på ett år får du ingen
skattereduktion. Säkerställ att de organisationer du ger gåvor till är godkända
gåvomottagare av Skatteverket och att de har registrerat ditt personnummer.
Hur mycket kan jag få i skattereduktion?
Skattereduktionen är 25% av dina summerade gåvor till en eller flera godkända
organisationer. Maximalt belopp för skattereduktion är 1500 kr per år
(25% av 6 000 kr), oavsett hur många godkända organisationer du ger stöd till.
Gäller skattereduktionen för alla gåvor som jag skänkt under 2020?
Kalmar Stadsmission blir godkänd gåvomottagare för skattereduktion 1 januari
2021. Skattereduktionen berör inte några gåvor från dig, oavsett belopp, som
skänkts till oss före 1 januari 2021.
Hur funkar det med kontrolluppgifter?
Vi kommer att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och till dig förutsatt att
du uppfyller kriterierna ovan samt att vi har ditt personnummer registrerat.
Skattereduktionen kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration.
Räkneexempel på gåvor och möjliga avdrag:

Summerad gåva på 2 000 kr per år ger skattereduktion på 500 kr.
Summerad gåva på 4 000 kr per år ger skattereduktion på 1 000 kr.
Summerad gåva på 6 000 kr ger år ger skattereduktion på 1 500 kr.

Läs mer på Skatteverkets hemsida