Bremerska Gården

Bremerska gårdens öppna verksamhet

Öppen dörr och låg tröskel Att känna sig välkommen till en plats betyder väldigt mycket. Här lindras nöd och människor i utsatta situationer får stöd. På vår öppna dagverksamhet kan du slå dig ner i soffan, bläddra i en tidning och byta några ord med de andra i vårt vardagsrum. Du kan också ta en kopp kaffe, äta ett varmt mål mat för en billig peng, duscha, tvätta kläder, möjlighet till samtal, hjälp med matkasse och myndighetskontakter. Till oss är du välkommen precis som du är Anledningen till besöket spelar ingen roll. Dörren står öppen vardagar mellan kl 9-12 och vår tröskel är låg. Utifrån våra uppföranderegler kan du komma som du är. Kaffe med samtal Under ett år har vi mer än 12 000 besök och vi serverar ca 60 000 koppar kaffe. Över en kopp kaffe kommer samtalet naturligt och ett förtroende byggs. Vi möter och ser ett ökat behov av stöd och alltmer komplexa mänskliga öden och situationer. För att möta behoven i takt med tiden fyller vi på vårt bagage med kompetenser, resurser och engagerade människor. En del möter besökarna i rollen som volontär, andra är anställda medarbetare. Ett besök kan bli början på vägen till en bättre livssituation.

 

Bremerska gårdens sysselsättningsverksamhet

Alla kan behöva ett handtag Måndag till fredag året om ger vi alla som behöver ett handtag. På Södra Långgatan 36 i centrala Kalmar möter vi människor som vill arbeta praktiskt med snickeri och måleri samt enklare trädgårds- och fastighetsservice. I en varm och välkomnande miljö fokuserar vi på laganda, samarbetsförmåga och personligt ansvar. Alla har sin självklara plats och tillhörighet, men anledningarna och människors behov varierar. Med siktet inställt på att förbereda deltagarna för arbetsmarknaden gör vi vägen lika viktig som målet. Vi lever och levererar Vårt motto syns och märks i våra möten, både internt och externt. Vi strävar efter att deltagarna genom gemenskap och sammanhållning ska öka acceptansen för sig själv, för andra och varandra. Att acceptera och förstå människors olikheter, varierade bakgrunder, förväntningar, förmågor och behov, men också unika uppsättningar av talanger, kompetenser och erfarenheter. I vårt lag är vi alla lika viktiga, men vi har olika bakgrunder, förväntningar, förmågor och behov. Det kräver respekt och acceptans. Uppdrag Alla aktiviteter, projekt och uppdrag som Bremerska gårdens sysselsättningsverksamhet åtar sig att utföra strävar efter att uppmuntra deltagarnas medverkan, engagemang och kreativitet. Uppdragen kommer från externa aktörer, eller interna behov i Kalmar Stadsmission. Det kan till exempel vara fastighetsservice, måla, städa föreningslokaler, hämta grönsaker och bröd från butiker med mera. Med konkreta exempel skapar vi utveckling och förändring.