Testamentera till Kalmar Stadsmission

Sista hjälpen – den största gåvan du kan ge

Vill du bidra till arbetet för människor i utanförskap – men vänta med din donation? Genom att testamentera din gåva, låter du ditt arv bidra till en bättre framtid.

Din och andras medkänsla, tillit och inflytande är viktiga byggstenar för ett mänskligare samhälle. Varje testamentsgåva omsätts i boende, mat för dagen, ekonomiskt stöd och ett meningsfullt socialt sammanhang. Sista hjälpen – till att göra konkret skillnad för varje enskild deltagare.

Ett testamente är en frivillig handling, men nödvändig om du inte vill att lagens standardregler ska gälla för ditt arv. Det gäller också om du saknar släktarvingar och inte vill att arvsfonden ska ärva dig, utan föredrar att bidra till ett särskilt ändamål eller verksamhet som du känner ett engagemang för.

Så ger du en testamentsgåva

Du väljer själv om du vill testamentera delar av eller hela din kvarlåtenskap. Det kan till exempel vara en penninggåva, din bostadsrätt eller andra värdeföremål. Du kan rikta din gåva till en enskild verksamhet, till exempel BoKlara för kvinnor som lever i akut hemlöshet, eller låta oss använda gåvan i den verksamhet där den behövs som mest.

Viktiga saker när du upprättar ett testamente

Skriftligt och undertecknat med två vittnen på plats

För att vara giltigt ska testamentet vara skriftligt, daterat, undertecknat av dig och bevittnat av två personer. Båda vittnena ska vara på plats när testamentet undertecknas. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men ska veta om att de bevittnar undertecknandet av ett testamente.

Oberoende vittnen utan egenintresse i testamentet

Testamentsvittnena måste vara över 15 år och får inte själva stå som mottagare i testamentet eller vara släkt med någon som är mottagare i testamentet. Förmyndare, god man eller förvaltare får inte heller bevittna för någon som hen företräder.Förvara testamentet säkertFörvara testamentet på en säker plats. Ett vanligt ställe för testamente brukar vara i ett bankfack. Du som har valt att ta hjälp av Stockholms Stadsmission kan välja att överlåta till oss att förvara ditt testamente utan kostnad.

Tydlighet för att undvika missförstånd

Det är viktigt att testamentet tydligt anger vem eller vilka som ska ärva dig. Därför ska alltid namn och personnummer, eller organisationsnummer stå med på testamentet. Ange anhöriga, vänner och/eller Kalmar Stadsmission om du vill stödja vårt arbete.

Fördelning av arv

Du kan fördela arvet precis som du vill. Till exempel vem som ska få ärva en fastighet, aktier eller andra tillgångar. Däremot har bröstarvingar, det vill säga barn och/eller barnbarn alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten.

Ytterligare rådgivning

Om du är osäker är det bäst att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan komma i kontakt med familjerättsjurister på banker, advokatbyråer eller begravningsbyråer.